Τι είναι το Virtual Reality (VR)

Το VR επιτρέπει μέσω μιας συσκευής στο κεφάλι του χρήστη και χειριστηρίων στα χέρια του να βιώσει την εμπειρία ενός εικονικού κόσμου. Το VR προσομοιώνει τις ανθρώπινες αισθήσεις – όραση, ήχο – δημιουργώντας μια όσο το δυνατόν πιο πραγματική εμπειρία. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί και να αλληλεπιδράσει με τον κόσμο αυτό χρησιμοποιώντας τα χειριστήριά του αντί για τα χέρια του για να πιάσει και να χειριστεί αντικείμενα. Αυτό καθιστά το VR την κορυφαία τεχνολογία προσομοίωσης ρεαλιστικών σεναρίων.

Δημιουργία εξατομικευμένων VR εμπειριών

Στην Reality δημιουργούμε εξατομικευμένες εμπειρίες VR προσομοιώνοντας ρεαλιστικά (ή και μη) περιβάλλοντα.